Usługi

Co możemy dla ciebie zrobić

Zajmujemy się zarówno obsługą inwestorów indywidualnych jak i firm. Podejmujemy działania związane z kompleksową realizacją spraw budowlanych od koncepcji projektu, aż do uzyskania pozwolenia na budowę i oddania budynku do eksploatacji. 

01.
Wstępna Koncepcja Projektu
02.
Weryfikacja Projektu z inwestorem
03.
Uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń
04.
Rozpoczęcie budowy

Nasze specjalizacje

Projekty Architektoniczne

Budynków mieszkalnych, gospodarczych, handlowych i usługowych

Adaptacje Projektów

Wykonujemy adaptacje istniejących już projektów

Inwentaryzacje Budowlane

Specjalizujemy się w inwentaryzacjach budowlanych i konserwatorskich

Projekty przebudowy istniejących budynków

Projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy

Zmiany sposobu użytkowania

Zajmujemy się zmianą sposobu użytkowania obiektów

Przekształcanie Przeznaczenia działki

Zmiana przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Kosztorysy

Pozwalają one na łatwiejsze oszacowanie kosztów inwestycji

Okresowe kontrole obiektów budowlanych

wraz z kontrolą obiektów wielkopowierzchniowych