Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

 

Od 25 maja 2018r. we wszystkich państwach członkowskich UE wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). W celu dostosowania się do nowych przepisów  przekazujemy informację, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane:

– Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Projektowo-Budowlano-Inwestycyjne mgr inż. Arkadiusz Forysiuk z siedzibą w Jastrzębiu- Zdroju przy ulicy Harcerskiej 14B oraz przy ulicy Kasztanowej 71 w Jastrzębiu- Zdroju. Firma jest wpisana w CEIDG numer NIP 633-198-15-26, numer 278017189

– Kontakt do Administratora danych osobowych 

Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: 

 
– Jakie dane przetwarzamy? 
 
Państwa imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres email, dane dotyczące Państwa nieruchomości, która jest przedmiotem naszej usługi (lokalizacja, księga wieczysta itp.) 
 
– Cel przetwarzania danych
 
Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zleconej przez Państwa usługi projektowej, usługi pośrednictwa lub innej usługi realizowanej przez Biuro Projektowo-Budowlano-Inwestycyjne mgr inż. Arkadiusz Forysiuk na Państwa zlecenie.
 
– Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
– Podstawa prawna przetwarzania
 
Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda. 
 
– Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.
 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw/osób/firm trzecich, w tym firm współpracujących z Biurem Projektowo-Budowlano- Inwestycyjnym mgr inż. Arkadiusz Forysiuk (podwykonawcy, projektanci innych branż, firmy budowlane) bez Państwa wyraźnej zgody i zlecenia.