Koncepcja Przebudowy
Parku Zdrojowego

 

Koncepcja zagospodarowania północno-zachodniej części Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju 

Rozwiązania zastosowane w projekcie rewitalizacji 

Zachowany zostanie przebieg istniejących ciągów pieszych z niewielką korektą geometrii ścieżek. W projekcie wprowadzono zasadniczo dwa rodzaje nawierzchni: nawierzchnię z kostki granitowej oraz nawierzchnię mineralną HanseGrand.

Istniejący mostek stanowiący wejście do parku z parkingu przy ul. Witczaka zostanie wyremontowany: niskie betonowe  murki zostaną wykończone okładziną z piaskowca – analogicznie, jak murki w górnej części parku. Istniejące balustrady wykonane z rur stalowych zostaną zdemontowane, a w ich miejsce zostaną wykonane nowe balustrady odwzorowujące kształt i formę balustrad w górnej części parku.

Drewniany pomost spacerowo rekreacyjny zostanie wykonany w celu zamaskowania naziemnej sieci ciepłowniczej szpecącej zachodnią część parku. Pomost będzie przebiegał idealnie nad ciepłociągiem, zakrywając go w rzucie na całej jego szerokości. Boki ciepłociągu zostaną częściowo zamaskowane przez projektowaną zieleń.

Aby urozmaicić otoczenie i stworzyć wrażenie „lasu w mieście” zaprojektowano sztuczny strumyk. Zgodnie z informacjami dotyczącymi historii parku strumyk przepływał kiedyś przez większą część terenu. Ponieważ w parku nie występuje naturalne źródło, strumyk będzie zasilany w wodę ze zbiornika retencyjnego, a cyrkulacja wody będzie sztucznie wymuszana poprzez specjalistyczne pompy.

Staw o kształcie zbliżonym do ćwiartki koła zostanie wykonany w podmokłej części parku, w  niewielkiej odległości od potoku Jastrzębianka. Docelowo planuje się – po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego – połączyć staw z potokiem, co umożliwi okresowy spust wody.

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie parkingu dla samochodów osobowych – w miejscu istniejącego „dzikiego” parkingu położonego przy ul. Witczaka. W chwili obecnej plac jest zaniedbany, porośnięty samosiejkami drzew i krzewów, okalający go murek oporowy jest mocno zdewastowany.

Został zaprojektowany przy wjeździe do parku od strony parkingu przy ul. Witczaka. Budynek będzie w całości przeznaczony dla obsługi parku – znajduje się tu niewielkie pomieszczenie socjalne dla pracowników parku oraz przestronne pomieszczenie pełniące funkcję magazynowo – garażową.

Umów się z nami na spotkanie